Translation Made Easy

Just another WordPress.com site

Memartabat Bahasa Melayu di IPT

leave a comment »

Utusan Malaysia
1 November 2011

Oleh PROF. DATUK DR. SIDEK BABA
Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

PENGUMUMAN yang dibuat oleh Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pengajian Tinggi untuk memperkukuhkan lagi Bahasa Melayu baru-baru ini dalam konteks pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan penerbitan adalah suatu langkah bijaksana dan berpandangan jauh.

Di samping itu fokus kepada penerbitan karya, dan memperkukuhkan lagi jurnal tempatan berbahasa Melayu berkualiti sehingga diindekskan dalam Scopus dan ISI dan meningkatkan pengiktirafan akademia Bahasa Melayu dalam pelbagai disiplin ilmu dan meningkatkan pengantarabangsaan Bahasa Melayu adalah suatu strategi yang wajar.

Strategi ini lebih menarik lagi apabila sasaran 30 peratus pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu adalah bagi gugusan sains dan 70 peratus bagi gugusan sains sosial dan kemanusiaan. Strategi memartabat dan memperkasa Bahasa Melayu memang sekian lama dinantikan oleh pencinta Bahasa Melayu di Malaysia.

Pengumuman itu membayangkan suatu tekad politik yang tinggi untuk memperbetulkan keadaan yang semakin tidak seimbang hingga menyebabkan berlakunya hilang fokus walaupun maksud Akta Pendidikan 1996 menegaskan kepentingan memartabat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa pengajian, pembelajaran dan bahasa penyelidikan, nyata dan jelas diperuntukkan.

Penegasan tentang memperkukuh aplikasi Bahasa Melayu seharusnya disambut oleh kepimpinan Institut Pengajian Tinggi (IPT) dengan dada lapang bahawa harus ada tekad yang tinggi dan terancang untuk mengembalikan kedudukan bahasa Melayu sebagai media pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bahasa ilmu dan pengantarabangsaan.

Telah sekian lama IPT utama di Malaysia menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam semua disiplin ilmu. Ternyata kualiti graduannya tidak kurang daya saingnya dengan pihak lain. Dan dalam masa sama, memperkasa Bahasa Inggeris perlu dijadikan suatu perancangan lebih rapi dan bersungguh-sungguh supaya penguasaan bahasa itu di tahap pengajian tinggi akan lebih terserlah.

Strategi Menteri Pengajian Tinggi ini adalah seiring dengan usaha Kementerian Pelajaran Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasa Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang dijadikan dasar baru menggantikan PPSMI yang ternyata jangka panjangnya merugikan aplikasi Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Dengan adanya strategi baru ini proses kesinambungan memartabat bahasa Melayu menjadi lebih natural dan harmoni, bermula di peringkat rendah, menengah hingga ke tahap pengajian tinggi. Ia menjadi dasar berbahasa di IPT lebih fokus dan jelas.

Pelaksanaan dasar Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah selari dengan Artikel 152 dan pancaran dari Akta Pendidikan 1996. Ia bukan tidak mempunyai wibawa undang-undang dan dasar. Telah sekian lama ia berjalan dan strategi memartabat dan memperkasa sejak dari sekolah rendah hingga ke IPT adalah sesuatu yang sah dan tidak menyimpang.

Bagi rakyat Malaysia keyakinan terhadap kemampuan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pentadbiran dan pendidikan tidak harus menjadi keraguan. Negara-negara maju seperti Jepun dan Korea dan negara yang sedang maju seperti China menggunakan bahasa negara masing-masing dalam sistem pendidikan mereka.

Selain ia suatu penegasan terhadap jatidiri sesuatu bangsa, bahasa menjadi alat perpaduan dan pengembangan ilmu kerana realiti masyarakat majmuk memerlukan suatu bahasa yang berdaya maju dan terbina dengan etosnya sendiri supaya kemerdekaan yang ada memberi makna yang cukup tersendiri.

Memberi fokus kepada pemerkasaan Bahasa Inggeris di segenap peringkat sistem pendidikan dan mula berjinak dengan penguasaan Bahasa Cina, Jepun, Korea dan Arab adalah sesuatu yang wajar supaya kebangkitan umat Timur dan Arab pada masa depan dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

Kekuatan sesuatu bahasa bergantung kepada kekuatan ilmu yang mampu diolah dan dicetuskan hasil daripada kajian dan penyelidikan yang berterusan.

Semakin banyak karya dan kajian original dihasilkan semakin banyak bahan rujukan yang bersifat tempatan dan mampu diangkat ke tahap antarabangsa.

Usaha penterjemahan yang serius dan terancang pula memberi ruang ilmuwan Malaysia memanfaatkan kajian berbanding dari budaya dan tamadun lain. Ia memperkayakan lagi khazanah ilmu dari sumber orang lain dan menyumbang terhadap kemajuan manusia.

Tidak timbul mitos mengatakan menggunakan Bahasa Melayu di IPT boleh menyebabkan berlaku kemunduran dalam cara berfikir dan menguasai ilmu-ilmu terkini. Lulusan IPT tempatan yang cemerlang tidak menghadapi masalah yang serius untuk belajar di Amerika Syarikat, Jerman, Jepun malah China pada masa akan datang kerana kecekapan berbahasa di kalangan ilmuwan yang berbakat boleh diatasi dengan tekad belajar yang tinggi.

Malah menjadi suatu pandangan yang meleset sekiranya ada orang berpendapat bahawa kemampuan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu masih ditahap yang tidak tinggi.

Tinggi atau rendahnya status bahasa dan kaitan dengan ilmu bergantung kepada tekad berbahasa dan mengaplikasikan bahasa yang tinggi supaya kebakuan bahasa Melayu tidak saja pada sebutan, peristilahan makna tetapi terkandung maksud ilmu dan falsafah yang tinggi dan mampu mencetuskan kebijaksanaan.

Bangsa yang berjiwa merdeka adalah bangsa yang memandang tinggi faktor jatidiri bangsanya. Bahasa yang diucap dan diungkapkan berkait rapat dengan faktor sejarah, budaya dan nilai bangsa itu sendiri yang membolehkan jatidiri terbina.

Jatidiri ini harus dinamik dalam perspektif pentingnya manfaat berbanding dari tamadun dan silang-budaya pihak lain yang berdayamaju.

Oleh itu, membangunkan Bahasa Melayu sebagai bahasa bermaruah memerlukan kreativiti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menggunakan kurikulum atau susunan ilmu yang integratif supaya ilmu yang dikembangkan bertatahkan etika dan nilai.

Ia menuntut landasan falsafah dikembangkan bagi setiap disiplin ilmu yang diajarkan di IPT supaya akhirnya tidak saja sumber ilmu mampu dijana dengan baik tetapi ilmu itu memberi makna kepada diri dan kehidupan.

Amat baik sekali Bahasa Melayu dijadikan salah satu bahasa antarabangsa yang dihormati. Telah sekian lama Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca dan diucapkan oleh penduduk yang berbagai kaum di Malaysia.

Kini ribuan pelajar antarabangsa yang sedang belajar di IPTA dan adalah sesuatu yang wajar Bahasa Melayu Komunikatif diajar kepada mereka.

Akan ada di kalangan mereka yang ingin mendalami aplikasi Bahasa Melayu dan kelompok ini apabila kembali ke negara masing-masing boleh memperkenalkan bahasa Melayu ke negara masing-masing kerana sebahagian dari mereka adalah pengawai pendidikan, ahli akademik yang boleh menjadikan bahasa Melayu berstatus antarabangsa.

Lebih-lebih lagi sekiranya penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia berkait rapat dengan kemajuan dan kemodenan yang berlaku. Sekiranya status bahasa Melayu terangkat sebagai bahasa ilmu, bahasa sains dan teknologi juga bahasa penyelidikan dengan sendirinya fokus untuk menguasai Bahasa Melayu akan menjadi lebih tinggi kerana menguasai Bahasa Melayu adalah menguasai ilmu-ilmu.

Cabaran ini hanya akan dapat dileraikan sekiranya ada suasana kondusif di IPT menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran, bahasa pengkaryaan, penterjemahan dan penyelidikan dan adanya pengiktirafan terhadap ilmuwan dan karyawan yang memberi rangsangan supaya tradisi intelektual berkembang dan tamadun baru bakal lahir.

Malaysia menyasarkan 2020 sebagai sebuah negara maju sepenuhnya tetapi dalam acuan kita sendiri. Pengukuhan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kita adalah pendekatan mengukuhkan acuan kita sendiri.

Acuan ini bakal mengangkat martabat ilmu dari susuk budaya dan etos tempatan dan dalam masa sama meraikan faedah berbanding daripada tamadun orang lain.

Advertisements

Written by tooyid

01/11/2011 at 12:33 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: